shareFacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp
Veelgestelde vragen

Alles wat je weten wilt

Wat is de ambitie van de ontwikkelaars voor Hart van de Waalsprong?

Onze ambitie is om een duurzame, bruisende stadswijk met een uitgesproken eigentijds karakter te maken. Mooi vormgegeven woningen, fijne winkels, openbare ontmoetingsplekken en toffe horeca op loopafstand.

Hart van de Waalsprong krijgt het eerste volledig energieneutrale winkelcentrum van Nederland. De nieuwste inzichten worden ingezet om hier duurzaam, gezond en gelukkig te leven. Nu en in de toekomst. Dit is meer dan ambitie, we gaan het echt doen!

Voor wie is Hart van de Waalsprong interessant?

Hart van de Waalsprong biedt een zeer gevarieerd woningaanbod. Naast eengezinswoningen zullen we ook appartementen en studio's bouwen. Daardoor zal het woningaanbod aantrekkelijk zijn voor een brede doelgroep zoals oudere huishoudens, jongeren en starters.

Daarnaast verwachten we dat bezoekers uit de hele Waalsprong hun weg gaan vinden naar de winkelvoorzieningen en de horeca in het gebied.

Hoeveel en welke type woningen komen er?

Er komen sociale huur appartementen, vrije sector huurwoningen, grondgebonden koopwoningen, appartementen en duurdere stadswoningen. De duurdere stadswoningen concentreren richting het water. In totaal komen er ongeveer 450 woningen, waarvan naar schatting 235 koopwoningen en 215 huurwoningen, waarvan 100 bestemd zijn voor sociale huur.

Als ontwikkelaar zijn we van mening dat deze inclusieve wijk, met woningen voor iedereen, goed aansluit bij de huidige woonwens en hierdoor een hart wordt gemaakt.

Wanneer start de verkoop?

De verkoop van de eerste blokken start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Schrijf je in als belangstellende op deze website en hoor als eerste wanneer de verkoop start.

Wanneer start de bouw?

Op dit moment is de voorziene start van de bouw naar verwachting medio 2021.

Het hele centrumgebied met alle winkels zal eind 2024 gereed zijn.

Wat zijn de prijsklassen?

De woningen variëren van appartementen van 50m² van net onder € 200.000,= tot stadswoningen van € 500.000,= a € 600.000,=.

Wanneer en waar kan ik me inschrijven?

Op www.hartvandewaalsprong.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Via de nieuwsbrief blijf je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen. Wij informeren tijdig wanneer de inschrijving start.

Vragen en reacties kunnen gemaild worden naar info@hartvandewaalsprong.nl. Dit geldt voor geïnteresseerden in zowel wonen als in ondernemen.

Een energieneutraal winkelcentrum, is dat bijzonder?

Ja, dat is heel bijzonder! Nijmegen krijgt met Hart van de Waalsprong het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland en misschien wel van Europa. Dit vergt pionierswerk en vraagt ook een inspanning van de toekomstige winkeliers en ondernemers.

Wanneer gaat het winkelcentrum open? Welke winkels komen er?

De verwachting is dat er na de zomer van 2023 gewinkeld kan worden. Op dit moment zijn de ontwikkelaars bezig met het samenstellen van een goede mix aan winkels. Het centrum wordt een compleet aanbod van winkels, voorzieningen en horeca. De focus zal liggen op de winkels die producten en diensten aanbieden die je regelmatig nodig hebt en hierin een volwaardig en compleet aanbod bieden. Daarnaast vinden we lokale partijen belangrijk voor het winkelcentrum om een goede binding te hebben met Nijmegen en de Waalsprong.

Er is al een overeenkomst met fullservice supermarkt AlbertHeijn en discounter Aldi.

Hoe wordt keuze voor de winkels bepaald?

Het kost tijd om te zorgen voor een goede branchering en het optimaal ontwikkelen van een winkelcentrum. De daadwerkelijke invulling van winkelformules is nog niet bepaald. De metrages en categorieën, zoals horeca, staan wel vast. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich melden via www.hartvandewaalsprong.nl.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

Er zijn drie parkeervoorzieningen voor bezoekers van het centrum. Dat is één groot parkeerhuis en twee voorzieningen boven de supermarkten. Bewoners van de grotere woningen hebben een eigen parkeerplaats. De kleinere woningen parkeren op openbaar toegankelijke plekken. De parkeernorm die de gemeente hanteert is de norm voor ‘centrumgebied’. Vooralsnog is het parkeren gratis. Het kan zijn dat de ondernemers iets willen reguleren om te voorkomen dat ‘niet-winkelbezoekers’ de plekken bezet houden. Dit behoeft een nadere uitwerking.

Wat houdt het mobiliteitsconcept (deelauto’s) in?

Alle bewoners van koop- en vrije sector huurwoningen in Hart van de Waalsprong krijgen bij hun koop- of huurwoning een mobiliteitsabonnement. Daarmee kunnen bewoners gratis gebruik maken van deelauto’s. Iemand die meer gebruik wil maken, kan het abonnement upgraden.

Een auto reserveren en gebruiken gaat via een gebruiksvriendelijke app. De auto’s staan verspreid door het gebied en de aantallen en types schalen mee met de behoeften van de gebruikers.

Er zijn altijd voldoende deelauto’s beschikbaar. De gebruiker krijgt een mobiliteitsgarantie: een belangrijke voorwaarde voor het succes van deelsystemen.

Is er nog ruimte voor inspraak? Bijvoorbeeld een stem van inwoners over de inrichting van de openbare ruimte?

Er zal zeker ruimte voor inspraak van de omgeving zijn. De manier waarop we dit gaan organiseren is nog niet uitgewerkt. Zodra er meer over bekend is, zullen we daar uiteraard uitgebreid over communiceren.