shareFacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp
Veelgestelde vragen

Alles wat je weten wilt

Wat is de ambitie van de ontwikkelaars voor Hart van de Waalsprong?

Onze ambitie is om een duurzame, bruisende stadswijk met een uitgesproken eigentijds karakter te maken. Mooi vormgegeven woningen, fijne winkels, openbare ontmoetingsplekken en toffe horeca op loopafstand.

Hart van de Waalsprong krijgt het eerste volledig energieneutrale winkelcentrum van Nederland. De nieuwste inzichten worden ingezet om hier duurzaam, gezond en gelukkig te leven. Nu en in de toekomst. Dit is meer dan ambitie, we gaan het echt doen!

Voor wie is Hart van de Waalsprong bedoeld?

De nieuwe wijken van de Waalsprong kenmerken zich vooral door de aanwezigheid van gezinnen met jonge kinderen. Hart van de Waalsprong biedt een gevarieerder aanbod van type woningen aan diverse doelgroepen , zoals bijvoorbeeld ook oudere bewoners en gezinnen met oudere kinderen.

Daarnaast verwachten we dat bezoekers uit de hele Waalsprong hun weg gaan vinden naar de voorzieningen in het gebied.

Hoeveel en welke type woningen komen er?

Er komen sociale huur appartementen, vrije sector huurwoningen, grondgebonden koopwoningen, appartementen en duurdere stadswoningen. De duurdere stadswoningen concentreren richting het water. In totaal komen er ongeveer 450 woningen, waarvan naar schatting 235 koopwoningen en 215 huurwoningen, waarvan 100 bestemd zijn voor sociale huur.

Als ontwikkelaar zijn we van mening dat deze inclusieve wijk, met woningen voor iedereen, goed aansluit bij de huidige woonwens en hierdoor een hart wordt gemaakt.

Wanneer start de verkoop?

De verkoop van de eerste blokken start naar verwachting in het najaar van 2020.

Schrijf je in als belangstellende op deze website en hoor als eerste wanneer de verkoop start.

Wanneer start de bouw?

Op dit moment is de voorziene start van de bouw naar verwachting eind 2020.

Het hele centrumgebied met alle winkels zal eind 2024 gereed zijn.

Wat zijn de prijsklassen?

De woningen variëren van appartementen van 50m2 van net onder € 200.000,= tot stadswoningen van € 500.000,= a € 600.000,=.

Wanneer en waar kan ik me inschrijven?

Op www.hartvandewaalsprong.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Via de nieuwsbrief blijf je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen. Wij informeren tijdig wanneer de inschrijving start.

Vragen en reacties kunnen gemaild worden naar info@hartvandewaalsprong.nl. Dit geldt voor geïnteresseerden in zowel wonen als in ondernemen.

Een energieneutraal winkelcentrum, is dat bijzonder?

Nijmegen krijgt het eerste energieneutrale winkelcentrum van Nederland en misschien wel van Europa. Dit vergt pionierswerk en vraagt ook een inspanning van de toekomstige huurders.

Wanneer gaat het winkelcentrum open? Welke winkels komen er?

De verwachting is dat er vanaf het derde kwartaal in 2022 gewinkeld kan worden. Op dit moment zijn de ontwikkelaars druk bezig met het samenstellen van een goede mix aan winkels. Het centrum wordt een compleet centrum met winkels, voorzieningen en horeca. De focus zal liggen op de winkels die producten en diensten aanbieden die je regelmatig nodig hebt en hierin een compleet aanbod bieden. Daarnaast vinden we lokale partijen belangrijk voor het winkelcentrum om een goede binding te hebben met Nijmegen en de Waalsprong.

Er is al een overeenkomst met fullservice supermarkt AlbertHeijn en discounter Aldi.

Hoe wordt keuze voor de winkels bepaald?

Het kost tijd om te zorgen voor een goede branchering en het optimaal ontwikkelen van een winkelcentrum. Alles moeten we nog bedenken, maar we hebben natuurlijk wel goed nagedacht over wat zou passen. De gemeente heeft ons kaders meegegeven. De formules staan niet vast. De metrages en categorieën, zoals horeca, staan wel vast. Er is al een schat aan informatie en we hebben in de tenderfase met vele partijen gesproken. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich ook melden via www.hartvandewaalsprong.nl.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

Er zijn drie parkeervoorzieningen voor bezoekers van het centrum. Dat is één groot parkeerhuis en twee voorzieningen boven de supermarkten. Bewoners van de grotere woningen hebben een eigen parkeerplaats. De kleinere woningen parkeren op openbaar toegankelijke plekken. De parkeernorm die de gemeente hanteert is de norm voor ‘centrumgebied’. Vooralsnog is het parkeren gratis. Het kan zijn dat de ondernemers iets willen reguleren om te voorkomen dat ‘niet-winkelbezoekers’ de plekken bezet houden. Dit behoeft een nadere uitwerking.

Hoe lopen de verkeersstromen?

We hebben het centrum zo ontworpen dat het goed bereikbaar is met auto en fiets vanuit alle windrichtingen. Verkeersstromen worden zoveel mogelijk gescheiden. De auto wordt aan de rand geparkeerd. Met de auto rijdt u straks vanaf het kruispunt met de Margaretha van Mechelenweg het centrum in. Het bezoekend verkeer wordt dan de parkeervoorzieningen in geleid.

Wat houdt het mobiliteitsconcept (deelauto’s en fietsen) in?

Alle bewoners van koop- en vrije sector huurwoningen in Hart van de Waalsprong krijgen bij hun koop- of huurwoning een mobiliteitsabonnement. Ook gaan we in gesprek met de corporaties over een abonnement voor de sociale huur. Daarmee kunnen bewoners (3 jaar lang, 4x per maand) gratis gebruik maken van deelauto’s en -fietsen. Iemand die meer gebruik wil maken, kan het abonnement upgraden.

Een fiets of auto reserveren en gebruiken gaat via een gebruiksvriendelijke app. De auto’s van We Drive Solar staan verspreid door het gebied en de aantallen en types schalen mee met de behoeften van de gebruikers. We plaatsen ook een ‘fietshub’ in de wijk met bijzondere fietsen zoals E-bikes, E-bakfietsen en Cargobikes.

Er zijn altijd voldoende deelauto’s of -fietsen beschikbaar. De gebruiker krijgt een mobiliteitsgarantie: een belangrijke voorwaarde voor het succes van deelsystemen.

Is er nog ruimte voor inspraak? Bijvoorbeeld een stem van inwoners over de inrichting van de openbare ruimte?

Bij de verdere concretisering gaan wij proberen ruimte te creëren voor inspraak, maar wij zijn wel gebonden aan aanbestedingsrichtlijnen. Vooraf is er al veel inspraak geweest en dit is terug te zien in het ambitiedocument en het beeldkwaliteitsplan. Echter, bij bijvoorbeeld de keuze wat voor groen, de inrichting van het centrale plein en waar waterelementen toe te voegen zijn mogelijkheden om het publiek te betrekken. De gemeente en ontwikkelaar gaan hierover in overleg en zoeken waar mogelijk contact met de inwoners.