19 november 2020
Geplaatst door maartje

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er al heel lang aaneengesloten wordt gewoond in de Waalsprong. En dat is bijzonder. Om dat unieke verhaal van de Waalsprong meer zichtbaar en beleefbaar te maken, is een handboek, een biografie van de plek, gemaakt. Het handboek dient ter inspiratie voor de verdere ontwikkelingen en visualisaties van de bijzondere historie van de Waalsprong.

Verhaal van de Waalsprong

Archeologische vondsten vormen de basis van het verhaal van de Waalsprong. Maar ook het huidige landschap, gebouwd erfgoed en bewoners, gebruikers met hun tradities en verhalen vormen een bron van kennis. Vier verhaallijnen laten de geschiedenis van de Waalsprong zien:

  • De rijke en unieke Waalsprong: vertelt het verhaal van bijzondere en rijke graven uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, maar ook van de luxueuze buitenplaatsen die hier ontstonden vanaf de 14e eeuw.
  • In de strategische Waalsprong vinden we vanaf de Romeinen en Bataven de strategische ligging van Nijmegen terug. Diverse forten vanaf de Tachtigjarige Oorlog zijn terug te vinden in dit gebied. En ook tijdens de Tweede Wereldoorlog is in het gebied hevig gevochten.
  • De vruchtbare Waalsprong: gaat terug naar de steentijd. Sindsdien heeft het gebied een agrarisch karakter gehad. Met name tussen de latere Griftdijk en het huidige Keizer Augustusplein streken bijna 6.000 jaar geleden de eerste boerengemeenschappen neer. En al sinds de 16e eeuw worden hier groenten en met name fruit geteeld.
  • De stromende Waalsprong vertelt het verhaal van de Waal. Deze rivier heeft het gebied duizenden jaren gevormd en bepaalde mede het grondgebruik. Mensen legden dijken en wegen aan, bouwden bruggen en zetten het landschap naar hun hand.

The Missing Link (de onderzoekers achter het verhaal van de plek) heeft samen met de gemeente Nijmegen het Stationsplein bij NS-station Nijmegen-Lent geselecteerd als geschikte plek om het verhaal achter de bijzondere archeologische vondsten en het erfgoed in de Waalsprong beleefbaar te maken. Daarnaast zijn 10 potentiële sleutelplekken aangewezen in het gebied waar Hart van de Waalsprong er één van is. 

In Hart van de Waalsprong komen de verhaallijnen van de vruchtbare en de stromende Waalsprong samen. Toeval of niet maar in het DNA van onze planontwikkeling zitten deze thema's al vewerkt. Hart van de Waalsprong wordt een woon- en winkelcentrum met vanaf het begin een uitgesproken karakter door zichtbare duurzaamheid, met hoge duurzaamheidsambities en het streven een hoogwaardige ontmoetings- en verblijfsplek te zijn voor de hele Waalsprong. 

Het volledige handboek is te downloaden via https://www.waalsprong.nl/algemeen-nieuws/eeuwenoude-inspiratie-voor-de-waalsprong/

 Delen: