Het plan

Gebieds- en vastgoedontwikkelaars AM en VanWonen hebben de tender centrumgebied Hof van Holland in Nijmegen gewonnen. Het plan Hart van de Waalsprong is eigentijds en passend bij Nijmegen en voldoet in zeer ruime mate aan de ambities van de gemeente. De inrichting van de openbare ruimte is goed doordacht en voorziet in prettige en levendige verblijfsplekken die sociaal veilig zijn. Dit draagt bij aan ontmoetingen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en bezoekers ontstaat sociale cohesie.

Het gebied van circa zes hectare bestaat uit 11.500 m² aan centrumfuncties en 450 woningen verdeeld over zeven blokken. De 235 koopwoningen en 215 huurwoningen, waarvan 100 sociale huur en 115 vrije sector huurwoningen, liggen verspreid in de wijk. Het winkelprogramma is grotendeels gelegen aan het centrale plein, richt zich op de dagelijkse boodschappen met lokale producten en biedt daarnaast ruimte aan eigentijdse horeca.

Planning Hart van de Waalsprong

Op dit moment werkt het ontwerpteam van Hart van de Waalsprong hard aan het uitwerken van alle plannen. Binnenkort moet er een stedenbouwkundig matenplan liggen, zoals dat in vaktermen heet. Dit betekent dat het ontwerp qua afmeting tot in detail is uitgewerkt. Hierna wordt getest (construeren) of alles klopt op het gebied van aantal parkeerplaatsen, gebruik van openbare ruimte, doorstroming van langzaam en snel verkeer, maar ook de afmetingen van de woningen. Dit is een tijdrovende en precieze klus. Alles moet kloppen, voordat we overgaan tot verkoop.

Belangstelling?

Heb je interesse in wonen of ondernemen in Hart van de Waalsprong? Meld je dan aan!