6 mei 2020
Geplaatst door maartje

Begin van dit jaar hebben omwonenden van het toekomstige winkelcentrum Hart van de Waalsprong hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken in een online enquête. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Conclusies enquête

De buren stellen op prijs dat ze via de online enquête de mogelijkheid hebben om hun wensen kenbaar te maken en mee te denken. Samenvattend zijn de volgende punten belangrijk bij de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum:

  1. Als rode draad loopt door de resultaten heen dat het stadsplein voldoende groen is en ruimte biedt om elkaar te ontmoeten en te spelen. Het winkelcentrum moet een gezellige, sfeervolle ontmoetingsplek worden met tevens ruimte voor events, livemuziek en een weekmarkt. Waarbij services als toiletten, bankjes en groen niet mogen ontbreken.
  1. Een gevarieerd en volledig aanbod aan winkels en horeca is (uiteraard) het belangrijkste van het nieuwe winkelcentrum. De omwonenden hebben behoefte aan winkels voor dagelijkse levensbehoefte en persoonlijke verzorging, enkele grotere ketens met huishoudelijke artikelen en kleding, afgewisseld met lokale ondernemers en culturele voorzieningen. De horeca met terrassen dient bruisend te zijn met eet- en drinkmogelijkheden op alle momenten van de dag (koffie, lunch, borrel en diner). Een aantal omwonenden heeft ook de wens uitgesproken voor een zwembad, bibliotheek, postkantoor en weekmarkt. Ook heeft een derde behoefte aan fitnessaanbod.
  1. Als derde punt wordt elementen rondom de bereikbaarheid van het winkelhart genoemd. Voor de één gaat het daarbij om voldoende (gratis) parkeerplaatsen en goede bereikbaarheid per auto, terwijl een ander juist autoverkeer wil beperken en met name de fiets- en voetgangersveiligheid benadrukt. Ook wordt een aantal keren genoemd dat het winkelcentrum voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, ook goed per openbaar vervoer bereikbaar zou moeten zijn.

Van wie kwamen de reacties?

In februari 2020 hebben we uit de postcodegebieden 6515 en 6633 een kleine 500 reacties gekregen op onze oproep mee te denken over het nieuwe winkelhart. In de helft van de gevallen betreft het een gezin die de enquête heeft ingevuld. Ruim een derde is een stel (nog) zonder kinderen. Dit komt overeen met de samenstelling van de huishoudens wonende in de betreffende postcodegebieden en geeft dus een goede vertegenwoordiging.

Wat gaan we met alle informatie doen?

Naast een enquête onder omwonenden, hebben we eind vorig jaar ook een vragenlijst uitgezet bij ondernemers die interesse hebben in een winkelruimte in Hart van de Waalsprong. Daar is ook heel veel zinvolle informatie uit naar voren gekomen. Maar wat niemand had kunnen voorzien, is de coronacrisis waar we in terecht zijn gekomen. Als Hart van de Waalsprong volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus natuurlijk op de voet. Ook wij weten echter niet wanneer en op welke wijze de retail-, en horecamarkt en de ondernemers uit de crisis gaan komen.

In principe gaan we op basis van de aangedragen wensen en ideeën van zowel omwonenden en ondernemers het plan verder uitwerken. Voor de geïnteresseerde ondernemers zal bekeken worden òf en welke plek het beste bij hen en het gewenste winkelcentrum past. We zullen de verhuurgesprekken opstarten wanneer dat gepast is. Voor nu verwachten we dat dit ergens in de tweede helft van 2020 zal zijn.

Ons uitgangspunt blijft te komen tot een mooie en aantrekkelijke mix van ondernemingen die een compleet aanbod gaan bieden aan de bewoners van Waalsprong en omgeving. We zullen een keuze gaan maken voor vertrouwde nationale ketens, regionale ondernemers maar en ook voor bijzondere, lokale en/of duurzame concepten. Daarnaast is veel aandacht voor de openbare ruimte en omgeving van het nieuwe winkelhart.

Houd de website in de gaten!

In deze rare tijd waarin ‘normaal’ contact moeilijker is, wordt digitale communicatie extra belangrijk. Via onze website www.hartvandewaalsprong.nl gaat de frequentie van onze berichtgeving dan ook omhoog. Volg ons daarnaast ook op Facebook en Instagram!Delen: