10 januari 2020
Geplaatst door maartje

René Steman heeft ruim 21 jaar ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling. Vaktechnisch is hij projectontwikkelaar bij VanWonen. Voor Hart van de Waalsprong is hij sinds 1 september 2019 projectdirecteur. Een ontwikkelaar van ruimte voor mensen, dat typeert René. ‘Binnen Hart van de Waalsprong houd ik me minder inhoudelijk bezig met het ontwikkelen van woningen en winkels. Ik ben vooral bezig met het totaalplaatje. Steeds afvragend: ‘hoe ga je straks Hart van de Waalsprong beleven?’

 

Sociale duurzaamheid

‘Mijn streven is dat de toekomstige bewoners zich verbonden voelen met de omgeving, dat ze een kopje koffie gaan drinken op het plein of aan de singel, dat ze met de buren een praatje maken, dat er een hecht sociaal netwerk ontstaat. Als je dát weet te realiseren, gaan mensen zich verantwoordelijk voelen en zorgdragen voor hun omgeving. Het is nu dus de uitdaging voor ons om er op de tekentafel voor te zorgen dat er goede aantrekkelijke ontmoetingsplekken komen die straks in de praktijk écht gebruikt worden.’

‘Wat ik verder belangrijk vind, is dat iedereen die aan het plan heeft gewerkt er over 10 jaar nog steeds met trots doorheen loopt. Dat je beslissingen tot leven zijn gekomen. Dat het hele plan er goed uitziet en dat je ziet dat we met elkaar de goede keuzes hebben gemaakt.’ 

Hoog ambitieniveau

‘Ja, onze ambities zijn op alle onderdelen hoog’, licht René toe. ‘Hart van de Waalsprong maakt onderdeel uit van Hof van Holland. We willen graag dat ons plan aansluit op de overige plannen in Hof van Holland. Daar hebben we niet direct invloed op, maar die kunnen ons plaatje wél beïnvloeden en dat behoeft daarom de nodige afstemming. Daardoor zullen we stedenbouwkundig misschien kleine concessies moeten doen.

We hebben veelvuldig overleg met de gemeente over de openbare ruimte, bijvoorbeeld in relatie tot klimaatadaptatie. We hebben gemerkt dat het tot positieve aanpassingen leidt. Zo wordt de singel aan de zuidrand veel groener ingericht dan in eerste instantie bedacht. Dat zal straks een beduidend groenere uitstraling en duurzamer winkelcentrum opleveren.’

Een levendig hoogstedelijk gebied

Hart van de Waalsprong wordt een hoogstedelijk gebied. ‘Je ziet al een paar jaar een groot verschil tussen vraag en aanbod van bijvoorbeeld nieuwbouwappartementen. Met Hart van de Waalsprong komt er een ruim antwoord op de vraag naar appartementen, in alle prijsklassen, in zowel de huur- als de koopsector. Met de hogere bebouwing, kleinere tuinen en meer drukte voegen we stedelijkheid toe aan de Waalsprong. Ik denk dat mensen hier wel aan zullen moeten wennen, maar het hoort wel bij een levendig woon- en winkelgebied met alle voorzieningen en gemak in de buurt!’Delen: