10 januari 2020
Geplaatst door admin

Wethouder Vergunst van de gemeente Nijmegen is erg blij dat er na twintig jaar een passend plan ligt voor het winkelgebied van de Waalsprong om het tekort aan winkels en medische voorzieningen op te lossen. Volgens de wethouder Vergunst is het heel helder hoe het hart eruit moet komen te zien. Hof van Holland wordt het functionele én sociale hart van de Waalsprong, waar winkels, maatschappelijke voorzieningen, wonen, werken en een mooie openbare ruimte worden gecombineerd. Het wordt een plek waar je niet alleen je boodschappen kunt doen, maar waar het ook prettig verblijven is en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar ben ik trots op.

Door de economische crisis hebben we eerdere plannen voor het centrumgebied van de Waalsprong moeten herzien. Ik ben erg verheugd dat er nu, na vele gesprekken met het publiek, een plan ligt dat helemaal rekening houdt met de omgeving en voorziet in een passend voorzieningenniveau. Er is door de betrokken partijen met een schone lei begonnen en gestart met het denken vanuit de waarde en het bijzondere karakter van het gebied, zoals de stad, de rivier en het fort. Dit is sturend voor de invulling van het plan en recreatiemogelijkheden als fiets- en wandeltochten moeten daarom onderdeel zijn van het plan.

Het winnende plan van AM en VanWonen bevat een duidelijke relatie met de omgeving en is helemaal passend in het gebied. Er zijn de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd met bewoners uit de Waalsprong. Hier is een ambitiedocument, bestemmingsplan, programma van eisen en uiteindelijk de officiële Europese aanbesteding uit voort gekomen. Afgelopen zomer geleden is de winnaar bekend gemaakt.

“Voor zover bekend wordt dit het eerste volledig energieneutrale 
winkelcentrum van Nederland.”

Voor de Europese aanbesteding waren twee plannen in de race als invulling voor het gebied. Het plan van AM en VanWonen, getiteld ‘Hart van de Waalsprong’, kwam uiteindelijk als beste uit de bus en heeft de gunning gekregen. De beoordelingscommissie is erg te spreken over de opzet van het plan, de architectuur en de inpassing in de omgeving. Ook de slimme parkeeroplossingen, de inrichting van de openbare ruimte en de duurzaamheid van het plan scoren hoog.

AM en VanWonen zijn op dit moment erg druk met het uitwerken van de plannen. Het aantal woningen en parkeerplaatsen staan vast, maar bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte nog niet. Als wethouder ben ik erg verheugd dat het ondermaatse voorzieningenniveau nu echt wordt aangepakt. Ook al moeten we nog een paar jaar geduld hebben. Dat er met veel aandacht is gekeken naar de omgeving en hiermee rekening is gehouden, gaan we straks zeker terugzien!Delen: